Stap 1: Huurder zoeken

 • Zoeken naar een kandidaat-huurder
 • Solvabiliteitscontrole
 • Opstellen van het huurcontract
 • Ondertekening van het huurcontract
 • Opstellen van bankgaranties
 • Inboedelcontrole
 • Energieprestatie van de gebouwen (PEB)
 • Overhandiging van de sleutels
 • Registratie van het huurcontract
 • Installatie van de rookmelders

Stap 2: Beheer van uw huurder

 • Relatie met de huurder
 • Opvolging van werken en onderhoud
 • Dagelijkse opvolging voor de inning van huurgelden en lasten
 • Verzekeringen en geschillen
 • Opvolging van schadeclaims
 • Inning van de huurgelden
 • Boekhoudkundig beheer: lasten en huurgelden
 • Opvolging van het huurcontract

Stap 3: Einde van het huurcontract

 • Inventaris van inrichting en huurschade
 • Vrijgave van de bankgarantie
 • Aanpassing van de lasten
 • Overname van de meters
 • Herschatting van de huurwaarde
 • Opnieuw verhuren

Expats

Veel mensen die voor internationale of Europese instellingen werken en een opdracht van enkele jaren in het buitenland aanvaarden, vertrouwen ons de verhuur en het beheer van hun vastgoed toe voor de duur van hun verblijf in het buitenland.

Particuliere vermogensvennootschap of condominium

Wij beheren grote vastgoedparticipaties van bedrijven of mede-eigenaars met respect voor de belangen van elke partij, in volledige onafhankelijkheid en objectiviteit met een permanente zorg voor kwaliteit en professionalisme.