Vóór de verhuur

Advies over de huurwaarde, optimalisatie van uw eigendom, professionele fotos, advies over interieur en decoratie, opvolging en aanvraag van offertes voor werkzaamheden indien nodig, installatie van brandmelders, aanvraag voor het onderhoud van verwarmingsketel en...

Bij ingang verhuuring

Zoeken van de kandidaat-huurder, kennismaking met de huurder + controle van zijn betrouwbaarheid en solvabiliteit, opstellen van het huurcontract, ondertekening van het huurcontract in uw naam, vestiging van de huurwaarborg vóór de overhandiging van de sleutels, plannen + bijstand bij de intredende plaatsbeschrijving, meteropname: elektriciteit, gas, calorimeters, warm en koud water, overname van de meters, controle van de verzekering van de huurder vóór de overhandiging van de sleutels en op elke verjaardag van het huurcontract, overmaken van de gegevens van de huurder aan de syndicus, bestellen van de naamplaten op naam van de huurder (bel en brievenbus), verzamelen van de wettelijke documenten (EPC: Energie Prestatie Certificaat, elektrisch attest, enz...), het overhandigen van de sleutels aan de huurders.

Tijdens de verhuuring

Dagelijkse relatie met de huurder en strikte opvolging van hun aanvragen, opvolging van schadegevallen (relaties met de verzekeringsmaatschappij, de expert en verdediging van uw belangen,...), opvolging van technische problemen (ontstopping, verwarming, elektrische toestellen,...), dagelijkse opvolging van de betaling van de huurgelden en lasten en verzending van herinneringen, indien nodig verzending van een eerste interne ingebrekestelling en vervolgens via onze juridisch adviseur, verzending van de huurindexering aan de huurder, individuele afrekening van de lasten, opvolging van onderhoud en werkzaamheden, periodiek bezoek van uw woning om de staat van onderhoud te controleren.

Twee maanden voor de huuropzegging

Herwaardering van de huurwaarde, herverhuring van de woning, begin van de bezoeken met potentiële huurders.

Einde verhuring

Plannen van de uitgaande plaatsbeschrijving en evaluatie van de huurschade, opvolging van de verhuis van de huurder.

Na einde verhuring

Grondige schoonmaak van het appartement en het beddengoed; aanvulling van eventueel ontbrekende bestek en servies, gloeilampen of andere voorwerpen, individuele afrekening voor de uitgaande huurder volgens de documenten die bij de syndicus werden opgevraagd, maar ook voor privé leveranciers, zoals gas, water, elektriciteit, verzekering met afstand van verhaal, televisie en internet, vrijgave van de huurwaarborg volgens de afrekeningen en na akkoord van de partijen, opvolging van eventuele opfrissingswerken vóór een nieuwe verhuur.