Gemeubileerd privatief beheer

"Eigenaar zonder zorgen... Wij staan in voor het administratief, technisch en financieel beheer van uw onroerend vermogen"

Wij zijn gespecialiseerd in gemeubileerde verhuring in de regio Brussel en Waterloo . Al meer dan 25 jaar beheren wij dag in dag uit uw onroerend vermogen en wij stellen u een integrale service en een maximaal rendement voor uw vastgoed.

Vóór verhuring : optimalisatie van uw eigendom, foto's maken, advies betreffende binnenhuisinrichting en decoratie, opvolging en aanvraag offertes voor werken, plaatsing van branddetectoren, aanvraag onderhoud verwarmingsketel en schoorsteen, advies betreffende verhuring en huurders - uw comfort is ons doel...

Bij ingang verhuring : zoeken van de kandidaat-huurder, opstellen van de huurovereenkomst, ondertekening van de huurovereenkomst, vastleggen van de waarborg, plaatsbeschrijving door expert of in der minne volgens de voorkeur van de eigenaar, opstelling van het EPB-certificaat (Energieprestatiecertificaat Bouw), overdracht sleutels, opname meters: gas en elektriciteit, calorimeters, warm en koud water, registratie van de huurovereenkomst indien gewenst...

Tijdens verhuring : alle relaties met de huurder(s), dagelijkse opvolging van de inning van de huurgelden en lasten, herinneringen bij late betaling van de huurgelden, opvolging van onderhouds- en herstellingswerken, beheer van de verzekeringen, betwistingen en schadegevallen,...

Bij einde verhuring : Uitgaande plaatsbeschrijving en schatting van eventuele huurschade, grondige schoonmaakbeurt van het appartement en de bedden, aanvulling van eventueel ontbrekende bestek en servies, gloeilampen of andere voorwerpen, herwaarding van de huurwaarde, wederverhuring voorbereiden

Na verhuring : individuele en persoonlijke afrekening voor elke uitgaande huurder volgens documenten die door syndicus werden bezorgd, maar ook voor persoonlijke leveranciers, zoals gas, water, elektriciteit, verzekering met afstand van verhaal, televisie en internet... en vrijmaken van de huurwaarborg.

Zie tarieffiche (PDF document)